HTML5 คืออะไร

การสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบันเรามีการให้ความสำคัญทั้งเนื่อหาที่นำออกเผยแพร่ และ ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ดังนั้น HTML5 จึงเข้ามาช่วยในการทำงานของเว็บไวต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไป ได้

ปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์จะมีการแบ่งการทำงานมาให้ทาง HTML5 จัดการ โดยที่มีการย้ายการประมวลผลจากฝั่ง Server มาเป็นฝั่ง Client แทน โดยทำให้เว็บไซต์นั้นสามารถเรียกใช้ฟีเจอร์ของเว็บไซต์เองได้โดยตรง แต่ไม่ได้หมายความว่า การทำงานฝั่ง Server ไม่ดี แต่การนำเอา HTML5 มาใช้ในเว็บไซต์นั้นจะทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไป ได้

 

ข้อแตกต่างระหว่าง HTML4 กับ HTML5

Share this post